Nieuws

Marente voorloper in spraakgestuurd rapporteren via Ons® Suite van Nedap

Marente maakt als eerste ouderenzorgorganisatie in Nederland binnen het elektronisch cliëntdossier (ECD) van Nedap gebruik van spraakgestuurd rapporteren. Marente werkt hierin samen met Tell James als leverancier, dat de spraaktechnologie toepast binnen het ECD Ons. Het succes van deze innovatie zit in de tijdwinst en volledigere rapportages die spraakgestuurd rapporteren oplevert. 

Succesvolle pilot spraakgestuurd rapporteren

Sinds oktober nemen de thuiszorgteams van Marente in Voorhout deel aan een pilot waarbij zij gebruikmaken van spraakrapportages. De eerste ervaringen zijn zeer positief, en ook de ervaringen van andere organisaties laten zien dat deze manier van rapporteren zo’n 25% tijdswinst oplevert. Daarnaast is deze manier van rapporteren een uitkomst voor medewerkers met dyslexie. De software zet alle gesproken informatie om in geschreven tekst. Doordat medewerkers bij de cliënt thuis rapporteren, hoort de cliënt meteen wat er gerapporteerd wordt. Zo kan de cliënt de rapportage aanvullen waar nodig.

Meer tijd beschikbaar voor passende zorg

Anne Leemhuis, bestuurder bij Marente, beaamt dat deze voordelen belangrijk waren bij de keuze voor Tell James. Leemhuis: “We kijken continu hoe we onze zorg toekomstbestendig kunnen inrichten. Technologische innovaties helpen hierbij. Dankzij de  spraakrapportages zijn onze zorgmedewerkers minder tijd kwijt aan verslaglegging, en verbetert de kwaliteit van hun rapportages ook nog. In tijden van hoge administratieve lastendruk binnen de zorg een welkome oplossing. Zo kunnen onze medewerkers zich meer richten op het verlenen van passende zorg.”

Leemhuis vervolgt: “Als koploper op het gebied van zorginnovatie, schakelen we graag snel. De software van Tell James was meteen beschikbaar, is volledig gericht op de Nederlandse taal, 100% AVG-proof en biedt flexibele opschalingsmogelijkheden. We hopen deze pilot te kunnen uitbreiden op intramuraal niveau. De verwachting is dat de technologie eind 2024 beschikbaar komt in de webversie van Ons®.”

Learn & Play

Marente wordt bij de pilot begeleid door Tell James aan de hand van het ‘Learn & Play’-principe. Medewerkers krijgen een korte training en worden het hele traject ondersteund. Dat is handig, want het inspreken van de rapportages vereist soms wat oefening.

De software, die leert van de input van de gebruikers, is al gespecialiseerd in het herkennen van bepaalde behandelingen, medicijnen en andere medische terminologie. Daarnaast voegt Tell James tijdens de pilot organisatiespecifieke woorden en termen aan het woordenboek toe, zodat bijvoorbeeld ook de namen van afdelingen en locaties correct van spraak naar tekst worden omgezet.

Marente deelt haar ervaringen met Tell James graag met andere zorginstellingen. Tell James en Nedap organiseren een vragenuurtje op 11 januari waarbij Marente aansluit. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een mail naar james@telljames.nl.

Ander nieuws

Bezoek ons op Zorg & ICT

Ook dit jaar staat het team van Tell James op 9-10-11 april op Zorg & ICT-beurs! Tell James is bij meerdere zorgaanbieders succesvol uitgerold en

Lees verder