Optimale begeleiding

Tell James is trots op de begeleiding die we bieden bij de implementatie van onze speech-to-tekst-software. We vinden het namelijk heel belangrijk dat de zorgmedewerkers de voordelen ervaren en spraakgestuurd gaan rapporteren. En dat is natuurlijk meer dan het microfoonknopje installeren en het daarbij laten; een goede begeleiding op de werkvloer neemt de drempels weg om op een andere manier te gaan werken.

Spraakgestuurd werken moet daadwerkelijk een onderdeel worden van het werkproces. De start is uiteraard het aanzetten van het knopje, maar we bieden ook hulp in het gebruik tijdens de werkzaamheden. Waar en hoe gebruik je de app? Hoe bespreek je dat je bij of zelfs samen met een cliënt of patiënt de rapportage in wilt spreken? Hoe stap je over het ongemak heen dat je ineens hardop moet praten als je de rapportage inspreekt? Tell James begeleidt de zorgmedewerkers bij al deze vragen en meer. Want wij geloven dat deze extra begeleiding zorgt voor een hoger en beter gebruik van de spraaksoftware, waardoor de voordelen – zoals een echt lagere administratielast – beter worden ervaren.