Learn & Play adoptie aanpak

Tell James ondersteunt bij de verandering in manier van werken. Aandacht besteden aan de adoptie van nieuwe zorgtechnologie is belangrijk.
Je hebt direct waarde van onze technologie als deze correct wordt ingezet:

  • AVG proof werken
  • Rapporteren voor iedereen
  • Betere rapportages
  • Werkplezier van medewerkers
  • Tijdbesparing

Draagvlak creëer je door de juiste aandacht te besteden aan de mensen die met je product gaan werken. Tell James ondersteunt hierbij door een succesvolle aanpak te bieden.

Adoptie aanpak

  • De drie ingrediënten ‘gebruiker, organisatie en technologie’ zijn enorm met elkaar verweven. Alles start met de gebruiker.
  • Wij geloven in een integrale aanpak om het gewenste resultaat te bereiken, met technologie als ondersteuning voor nieuw gedrag of nieuwe manier van werken.
  • Als zorgprofessionals simpeler kunnen werken en de nieuwe manier van werken standaard is geworden, zijn wij tevreden!

ADKAR methodiek

Spraakgestuurd rapporteren betekent een nieuwe manier van werken voor medewerkers. Om te zorgen voor een goede adoptie hebben wij een adoptieplan opgesteld dat zorgorganisaties kunnen gebruiken voor de borging van spraakgestuurd rapporteren. Ook heeft Tell James ondersteuningsmateriaal en trainingen beschikbaar. Onze documenten sluiten aan op de Best Practises waarop het Prosci ADKAR®-model gebaseerd is. Een gestructureerde aanpak en methodiek.