Verminder de administratiedruk in de zorg door te praten

Tell James spraakgestuurd rapporteren

Een grote bron van ergernis en één van de oorzaken van de hoge werkdruk: de administratielast binnen de zorg. Een opeenstapeling van gedane werkzaamheden die aan het einde van de dag nog in het ECD of EPD moeten worden ingeklopt. Voor de meeste zorgmedewerkers is de werkdag nog niet afgelopen na een dag hard werken. Dat moet toch anders kunnen? Precies die gedachte lag aan de basis van de oprichting van Tell James als leverancier van spraakgestuurd rapporteren in de zorg- en welzijnsbranche. De urgentie was helder, de oplossing binnen handbereik. Want de software die de administratiedruk in de zorg kan oplossen, had zich al ruimschoots bewezen bij gerenommeerde organisaties binnen andere branches.

Ons doel met Tell James is met behulp van speech-to-text-software de administratieve druk binnen de zorg te verminderen. En dat is behoorlijk ambitieus, daar is het hele Tell James-team zich van bewust. Maar we weten ook dat de voorwaarden om deze uitdaging aan te gaan beter zijn dan ooit. De innovatieve en beproefde spraaktechnologie is met behulp van een zelflerend branchespecifiek woordenboek in te zetten binnen diverse branches, en die hebben we op deze wijze geoptimaliseerd voor de zorgmarkt. Door spraakgestuurd te rapporteren – dus: de rapportage in te spreken in plaats van in te typen – kunnen zorgmedewerkers vanaf iedere gewenste locatie hun verslag opstellen. Minstens drie keer sneller dan voorheen, en kwalitatief beter. En bijkomend maar cruciaal voordeel: omdat Tell James spraak direct omzet naar tekst, zonder tussentijds data op te slaan, voldoet de software aan alle AVG-vereisten.

Tot zover de techniek. Nu het maatschappelijke nut. Door spraakgestuurd rapporteren mogelijk te maken binnen de sector Zorg en Welzijn kunnen we de administratieve lasten significant verlichten. De krachtige technologie maakt de processen in de zorg en daarmee het werk van zorgmedewerkers leuker, slimmer en makkelijker. De zorgprofessionals die hun rapportage inspreken in plaats van typen, houden aan het einde van de werkdag behoorlijk wat tijd over. Die weer ten goede kan komen van de patiënt of cliënt; de reden waarom de zorgprofessional überhaupt zorgprofessional is geworden.

Voor eindgebruikers en ontwikkelaars

Tell James maakt gebruik van de technologie van SpraakLab, dat al jaren een gevestigde naam is bij gemeentes, in de telecom en in de mediawereld. Dankzij de  branchespecifieke woordenboeken is de Word Error Rate (WER) bijzonder laag. De gebruiker mag er daardoor haast zonder uitzondering van uitgaan dat zijn woorden direct worden herkend en dat de ingesproken behandelingen en medicijnen correct worden weergegeven in de tekst. En daarbij heeft Tell James ook nog eens een groot intrinsiek taalgevoel. Waar de gebruiker bij andere oplossingen de interpunctie expliciet moet benoemen, zet James de punten en komma’s direct zelf op de juiste plek.

Tell James is via een koppeling met het ECD of EPD beschikbaar voor zorgmedewerkers, als API voor ontwikkelaars van zorgtoepassingen en als module binnen de ZorgApp van CareConnections.

Tell James spraakgestuurd rapporteren